Al contingut principal

El Ple

  • Plenari constituït 13 de juny 2015
  • Sala de Plens

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern de la ciutat. Està integrat per 25 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l’alcaldessa.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La seva composició, des del 13 de juny de 2015 i segons els resultats de les eleccions municipals celebrades el diumenge 24 de maig, és la següent: Convergència, 11 regidores i regidors (aquesta formació es va presentar a les eleccions sota la denominació Convergència i Unió, CiU); CUP, 3 (en va obtenir 4, però el setembre de 2016 1 regidor ha abandonat el grup per passar a ser no adscrit); C’s, 3; ERC-MES, 3; ICV-EUiA, 2; PSC, 1; i PP, 1.

Quan es convoca

El Ple celebra una sessió ordinària cada mes i extraordinària quan així ho disposi l'alcaldessa o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions ordinàries se celebren  el tercer dilluns de cada mes a les 16 h (des de desembre de 2016) a la sala de plens de l'Ajuntament (plaça de la Vila, 1). Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

També hi ha habilitat un torn específic de precs i preguntes del públic assistent als plens, de 20 a 21 h (canvi d'hora efectiu també des de desembre de 2016). Les preguntes s’han de lliurar, per escrit, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) una setmana abans de la data de celebració del ple.

Trobareu informació detallada de cada sessió a cugat.cat/plens.

Top